Ważne komunikaty - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Ważne komunikaty

 • Zmiana numeracji pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

  Informujemy, iż od dnia 02 kwietnia 2024r. została zmieniona numeracja pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Ze zmianami można zapoznać się klikając w poniższy link: https://kielce.praca.gov.pl/wykaz-numerow-telefonow

 • PROGRAMY SPECJALNE REALIZOWANE OD 1 MARCA 2024 R.

  1 marca Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczyna realizację trzech programów specjalnych. Pierwszy z nich pn. „40-stki na START" , skierowany jest do 10 kobiet powyżej 40 r. życia, długotrwale bezrobotnych, oddalonych od rynku pracy, zamieszkałych na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich.     W ramach programu...

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że od dnia 04 marca 2024 roku, będzie prowadzony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.   Nabór wniosków prowadzony będzie od 4 marca do 8 marca 2024r .   Przed złożeniem wniosku należy...

 • POWIATOWE TARGI PRACY I EDUKACJI

  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół w Chmielniku i Gminą Chmielnik organizują Powiatowe  Targi Pracy i Edukacji. Wydarzenie odbędzie się 14 marca, w godzinach od 11.00 - 13.00., w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, przy ul. Dygasińskiego 11. Targi Pracy są...

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PIT - 11

  Informujemy, że osoby pobierające świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach mają możliwość wcześniejszego odbioru PIT -11 - informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2023. Dokument można osobiście odebrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • NABÓR NA SZKOLENIA GRUPOWE

  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach od 24 stycznia ogłasza nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Kielcach. Szkolenia realizowane będą od marca do lipca 2024 r. Ich szczegółowy wykaz dostępny jest w załączniku. Zapisy prowadzone są: • osobiście w siedzibie...

 • Powiatowa Rada Rynku Pracy obradowała po raz pierwszy w nowej kadencji

  Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kielcach, w nowej kadencji, odbyło się 18 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Rada została powołana na latach 2023- 2027, zarządzeniem Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego pod koniec 2023 roku. W trakcie inaugurującego posiedzenia, jej członkowie, wybrali...

 • Informacja - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy pracodawców z terenu powiatu kieleckiego do składania  nowych  wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Termin naboru wniosków: 15.01.2024 r. do...

 • Komunikat o naborach wniosków w ramach środków programu regionalnego EFS+ i Środków Funduszu Pracy na rok 2024

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza nabory wniosków w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS+ Działanie 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy na rok 2024 jak również w ramach środków Funduszu...

 • Uzupełnienie informacji dot. bonów na zasiedlenie

  Przypominamy, że pierwszeństwo w uzyskiwaniu bonów na zasiedlenie mają osoby długotrwale bezrobotne.

 • Wstrzymany nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że z dniem 31.10.2023 roku, z uwagi na wyczerpanie środków, zostaje wstrzymany nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych. Wobec powyższego wnioski złożone od 01.11.2023 roku będą rozpatrywane odmownie. O pozyskaniu dodatkowych środków na tą formę...

 • Informacja - Bon na zasiedlenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Magdalena Karwat - Kasińska przypomina o możliwości składania  wniosków  o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, planujących podjąć zatrudnienie w odległości co najmniej 80 km od obecnego miejsca zamieszkania  (po spełnieniu określonych...

 • Informacja - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaprasza wszystkich chętnych pracodawców z terenu powiatu kieleckiego, którzy chcą skorzystać ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców do składania wniosków. Wszelkie informacje oraz konsultacje w zakresie spełnienia...

 • Wstrzymany nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że z dniem 23.10.2023 roku, z uwagi na wyczerpanie środków, zostaje wstrzymany nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.   Wobec powyższego wnioski złożone od 23.10.2023 roku będą rozpatrywane odmownie.   O pozyskaniu dodatkowych środków na tą formę...

 • 31 pażdziernika br. wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii

  Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata – podczas pandemii była ona automatycznie przedłużona. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ważność profili trzeba przedłużać samodzielnie. Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany...

 • Zasiłek dla osób bezrobotnych od 2024 roku

  Informujemy, że stopa bezrobocia w powiecie kieleckim w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.   W związku z powyższym, dla osób bezrobotnych, które nabędą prawo do zasiłku od 1 stycznia 2024 r., okres pobierania zasiłku będzie wynosił...

 • Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków

           Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że z dniem 02.10.2023 wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie staży. W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o prace interwencyjne, bony na zasiedlenie i szkolenia.

 • Spotkanie informacyjne w Piekoszowie

  Zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w dniu 21.09.2023 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku...

 • Kolejne spotkania informacyjne

    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Magdalena Karwat-Kasińska zaprasza pracodawców na kolejne spotkania informacyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu...

 • Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – z dniem 08.09.2023 zostaje wstrzymany nabór wniosków na tę formę wsparcia. W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na staże, prace...

Wyświetlanie 1 - 20 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę