Ważne komunikaty - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Ważne komunikaty

 • Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek w Polsce po zakończeniu pracy za granicą

  W lutym 2021 r. uległa zmianie strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie zadań związanych z zabezpieczeniem społecznym dla osóv ubiegających się o zasiłek w Polsce po zakończeniu pracy w państwach Unii Europejskiej(UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.   ...

 • Urząd czynny w poniedziałki do godziny 15

  Informujemy, że od kwietnia bieżącego roku aż do odwołania Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Przypominamy, że od 29 marca 2021 r. do odwołania obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach odbywać się będzie w formie telefonicznej lub poprzez e-mail . ...

 • Bezpośrednia obsługa klienta zawieszona do odwołania

  Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kieleckiego, pracodawców oraz pracowników PUP w Kielcach, informujemy, że od 29 marca 2021 r. do odwołania obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach odbywać się będzie w formie telefonicznej lub e-mail.

 • Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Łagowie zamknięty od 01.04.2021 r.

  Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Łagowie zostanie zamknięty.   Obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Łagów od 01.04.2021 r. z zakresu: rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy; ...

 • Informacja dla klientów Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Nowej Słupi

  W związku z zakończeniem modernizacji budynku przy ul. Kieleckiej 25 w Nowej Słupi, w którym mieści się Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. wznowiona zostanie bezpośrednia obsługa klientów LPIK po wcześniejszym, telefonicznym...

 • Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Chmielniku wznawia bezpośrednią obsługę klientów

  Od dnia 3 marca 2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  wznawia bezpośrednią obsługę klientów Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Chmielniku po wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym umówieniu wizyty (osoby, które nie dotrzymają ustalonego terminu i godziny zgłoszenia się w LPIK nie zostaną obsłużone). ...

 • Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Łagowie zamknięty od 01.04.2021 r.

  Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Łagowie zostanie zamknięty.   Obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Łagów od 01.04.2021 r. z zakresu: rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy; ...

 • Zmiana siedziby Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Chmielniku

  W związku ze zmianą siedziby Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Chmielniku, informujemy, że od 22 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. LPIK w Chmielniku będzie nieczynny . Jednocześnie informujemy, że obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Chmielnik,...

 • Wznawiamy bezpośrednią obsługę klienta

  Informujemy, że od dnia 8 lutego 2021 r. wznawiamy bezpośrednią obsługę klienta. Nadal będą obowiązywać zasady reżimu sanitarnego. Zagrożenie epidemiczne w związku z koronawirusem Sars-CoV-2 nadal obowiązuje. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, bezpośrednia obsługa klienta będzie...

 • Wykaz naborów ogłaszanych w I kwartale 2021 roku

  W trosce o prosty i czytelny odbiór zamieszczanych aktualności dotyczących terminu naborów, publikujemy tabelaryczny wykaz ogłaszanych naborów w I kwartale 2021 roku.   Forma wsparcia Źródło finansowania Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Szczegóły Prace interwencyjne wyłącznie ...

 • Nowe wzory wniosków oraz kryteria obowiązujące od 22.01.2021 roku

  W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2021r. poz. 131) , od dnia 22.01.2021 r. ...

 • NOWE STAWKI OD 2021 ROKU

  Powiatowy  Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż od 01.01.2021 r.  obowiązują nowe stawki na poszczególne formy pomocy: - PRACE INTERWENCYJNE – refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 1.100,00 zł + składki ZUS . - ROBOTY PUBLICZNE –...

 • Od 01.02.2021 r. Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Łagowie ogranicza zakres świadczonych usług

  Od dnia 01 lutego 2021r. w Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Łagowie obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie Gminy Łagów, tj. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy; przyznawanie świadczeń z zakresu zadań realizowanych przez Centrum Rejestracji i...

 • Informacja dla pracodawców

  Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego choroby COVID-19 oraz z konieczności zachowania bezpieczeństwa informujemy, iż od dnia 4.11.2020r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zawiesza spotkania w ramach cyklu „Popołudnia Pracodawcy" , odbywające się w każdą środę w godzinach od...

 • NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

  Wnioski o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski nieprawidłowo złożone  będą odrzucane. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż po zmianach wprowadzonych przez tzw. tarczę antykryzysową 2.0 o pożyczkę będą mogły...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę