POWER - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


POWER

Barwy RP

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (III)"
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach
 Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy  - projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia ludzi młodych.
         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
"Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
 
Grupa docelowa
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowane w PUP Kielce jako bezrobotne , należące do I lub II profilu pomocy, które nie kształcą się  i nie szkolą ( tzw. młodzież NEET) ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie.
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje ( tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się  ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli , a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych , w okresie ostatnich 4 tygodni)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim
 
Zadania projektu :
 • Usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego  ;
 • Indywidualny Plan Działania (dla wszystkich uczestników projektu) ;
 • Staże ;
 • Szkolenia ;
 • Prace interwencyjne ;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Okres realizacji projektu :
01.01.2017 – 30.09.2018
 
Wartość projektu w roku 2017-2018 wynosi 10 458 784,00 zł , wkład EFS wynosi  9 610 576,62 zł
Informacje na temat projektu – Kierownik projektu pok.128 - tel.41/367-16-12Loga RPO 2018 IV.jpg
Projekt   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (IV)
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach
 Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy"
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy  - projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Grupa docelowa
 
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowane w PUP Kielce jako bezrobotne , które nie kształcą się  i nie szkolą ( tzw. młodzież NEET) ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie.
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje ( tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się  ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli , a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 
Zadania projektu :
 • Usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego  ;
 • Indywidualny Plan Działania (dla wszystkich uczestników projektu) ;
 • Staże ;
 • Szkolenia ;
 • Prace interwencyjne ;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Okres realizacji projektu :
01.04.2018 – 31.12.2018
 
Wartość projektu w roku 2018 wynosi 2 827 281,00 zł , wkład EFS wynosi  2 382 832,43 zł
Informacje na temat projektu:
Kierownik projektu - pok. 128 tel. 41/367-16-12
Specjalista ds. programów -  pok. 127 tel. 41/367-11- 81Loga POWER VI.jpg
 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  realizuje projekt pn:

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VI)"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu  od I.2020r. do XII. 2020r.
 
Całkowity budżet projektu – 6 924.438,45 zł.
(w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 5 835.916,73 zł.)
 
Cel szczegółowy projektu:
 
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 
Działania realizowane w ramach projektu:
 • Staże
 • Szkolenia
 • Prace interwencyjne
 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Bony zasiedleniowe
 
Działania towarzyszące:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowym)
 
Informacje  na temat projektu:
Koordynator projektu- pok.127 tel.41/367-16-69
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4
tel. 41 367-11-00, fax. 41 367-11-99
  e-mail:kiki@praca.gov.pl
http://kielce.praca.gov.pl
Załączniki
Plakat projektu POWER (pdf, 769 KB)
Plakat projektu POWER IV.pdf (pdf, 853 KB)
Plakat projektu POWER VI.pdf (pdf, 218 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę