Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Podstawowe informacje: Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o projektach dofinasowywanych ze środów unijnych, ktore mogą być realizowane przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w...

PO WER 2016

                                  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (II)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 – Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę