Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Od stycznia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (V)" , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. ...

Od 1 stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął realizację projektu pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014  - 2020. Okres realizacji projektu:...

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Podstawowe informacje: Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o projektach dofinasowywanych ze środów unijnych, ktore mogą być realizowane przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w...

                                  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (II)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach  Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę