Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Podstawowe informacje: Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o projektach dofinasowywanych ze środów unijnych, ktore mogą być realizowane przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w...

PO WER 2016

                                  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (II)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 – Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę