Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Aktualności

Aktualności

 • ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEŁNOSPRAWNOŚCI

  Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności [stan na 30.12.2023] Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) zmieniono zasady przedłużania ważności...

 • Wstrzymanie naboru wniosków

 • ZAKOŃCZENIE PROGRAMU SPECJALNEGO „Mama pracuje- reaktywacja”

  Z dniem 31.03.2024r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zakończył realizację programu specjalnego „Mama pracuje-reaktywacja" - skierowanego do 10 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci do 7 lat,...

 • Wypłata świadczeń za miesiąc marzec 2024 r.

 • Życzenia świąteczne

 • Przypominamy do 31 marca 2024r. trwa nabór do programu specjalnego „Sięgaj po więcej”

  Do programu zapraszamy osoby mające pomysł na innowacyjną działalność gospodarczą oraz posiadające jeden ze statusów: osoba długotrwale bezrobotna, osoba z niskimi kwalifikacjami, osoba bez doświadczenia zawodowego. Oferujemy konsultacje z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie; Warsztaty „Social media dla biznesu"...

 • Rejestracja w urzędzie

  Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny, zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.   W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach rejestracja...

 • POWIATOWE TARGI PRACY I EDUKACJI

  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół w Chmielniku i Gminą Chmielnik organizują Powiatowe  Targi Pracy i Edukacji. Wydarzenie odbędzie się 14 marca, w godzinach od 11.00 - 13.00., w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, przy ul. Dygasińskiego 11. Targi Pracy są...

 • Wpływ świadczenia wspierającego na przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

   1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła zmiany w art. 71 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. do 365 dni uprawniających do prawa do zasiłku dla...

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PIT - 11

  Informujemy, że osoby pobierające świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach mają możliwość wcześniejszego odbioru PIT -11 - informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2023. Dokument można osobiście odebrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 721 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę