Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Kierownictwo Urzędu Pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH

  • Grzegorz Piwko
    tel: (41) 367-11-07
    pokój 105

ZASTĘPCA DYREKTORA D.S. RYNKU PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH

  • Magdalena Karwat-Kasińska
    tel: (41) 367-11-07
    pokój 105

POZOSTAŁE STANOWISKA KIEROWNICZE

Funkcja: Imię i Nazwisko: Telefon: Pokój
Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Joanna Szymańska-Wolicka (41) 367-11-80 104
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Izabela Necel (41) 367-11-15 103
Kierownik Referatu Administracyjno - Informatycznego Dariusz Moćko (41) 367-11-13 132
Kierownik Centrum Rejestracji i Ewidencji Anna Piotrowska (41) 367-11-20 26
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Barbara Kroczek (41) 367-16-18 19
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy  i Poradnictwa Zawodowego Tomasz Dudzic (41) 367-16-00 114
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy Marta Rojek (41) 367-16-20 12
Kierownik Referatu Realizacji Szkoleń Zofia Sala (41) 367-16-11 1
Kierownik ds. Promocji, Programowania i Monitoringu Monika Zięba (41) 367-11-32 126
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę