JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaprasza

pracodawców oraz niepełnosprawne osoby bezrobotne do udziału w programie

„JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"

Finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem programu JUNIOR
jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji tej grupy osób na lokalnym rynku pracy.

Kto może być uczestnikiem?
program adresowany jest do osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ( lekki i umiarkowany) z niżej wskazanych grup:

  • bezrobotni do 25 roku życia
  • bezrobotni którzy nie ukończyli 27 roku życia i nie minęło 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Liczba uczestników programu:

w programie przewidziano udział dla 15 osób bezrobotnych niepełnosprawnych w tym 7 z lekkim i 8 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Formy pomocy w ramach JUNIOR skierowane dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych oraz do pracodawców.

  • staż u pracodawcy (osobie niepełnosprawnej skierowanej do odbycia stażu będzie przysługiwało stypendium ze środków Funduszu Pracy)
  • świadczenie na rehabilitację zawodową – świadczenie jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności osoby (finansowana ze środków PFRON)
  • premia dla pracodawcy z tytułu odbycia stażu przez osoby niepełnosprawne (finansowana ze środków PFRON)

Zainteresowane osoby oraz pracodawców zapraszamy do wzięcia udziału w programie.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga 4, 25-620 Kielcach

Tel. 41-367-16-17

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę