Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

Nowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, o których mowa w art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę