Doradca zawodowy radzi - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Doradca zawodowy radzi

Doradca zawodowy świadczy pomoc osobom, które:

 • chcą znaleźć pracę,
 • stoją przed wyborem pierwszej pracy,
 • chcą zmienić zawód,
 • chcą kontynuować naukę i nie wiedzą jaki kierunek wybrać.

Przyjdź do doradcy zawodowego, jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie poszukiwać pracy,
 • jak sporządzić dokumenty aplikacyjne,
 • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • jakie wymogi stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

 

Doradca zawodowy radzi młodym (jak wybierać szkołę i przyszły zawód)

Każdy młody człowiek przede wszystkim powinien zajrzeć w głąb siebie, zastanowić się, jakie naprawdę ma zainteresowania, czy tez pasje- idealnie jest, jeśli te pasje potrafimy w przyszłości przełożyć na pieniądze. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb ekonomicznych jest bardzo ważne, ale należy pamiętać, że potrzeba samorealizacji jest równie istotna. Przed wyborem konkretnej szkoły, kierunku dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji, zawodu trzeba się także zastanowić, do czego ma się predyspozycje. Młodzież powinna także zapoznać się z wszelkimi informacjami o zawodach i trendach na rynku pracy, aby wiedzieć, jaką ścieżkę edukacyjną należy pokonać, aby dany zawód wykonywać i odnieść sukces w życiu zawodowym.

Obecność doradcy zawodowego w szkole to korzyść dla uczniów, którzy będą mogli uzyskać pomoc w trafnym wyborze edukacyjno-zawodowym oraz możliwość zapoznania się z wymaganiami zawodowymi i warunkami pracy. Udział w spotkaniach doradczych ułatwia podejmowanie decyzji oraz pomaga w tworzeniu wizji przyszłości zawodowej. Doradca zawodowy przybliża informacje o konkretnych zawodach i wymaganiach wobec przyszłych kandydatów, info1rmuje o procesie rekrutacji oraz stosowanych metodach selekcji przez pracodawcę.

Od dwóch lat doradcy zawodowi naszego urzędu prowadzą zajęcia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu kieleckiego jak i miasta Kielce. Przeważnie są to panele informacyjne, na których młodzież dowiaduje się, jakie czynniki powinna wziąć pod uwagę w wyborze dalszego kierunku edukacji. Pomagamy w określeniu predyspozycji zawodowych, próbujemy inspirować i zachęcić do przemyślanych decyzji, które niewątpliwie rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka.


PRZYKŁADY ORGANIZOWANYCH PORAD GRUPOWYCH:
 

 • „Spadochron"
 • „Urząd Pracy bez tajemnic"
 • „Sztuka komunikacji - jak skutecznie się porozumiewać"
 • „Gotowość na zmiany warunkiem mobilności zawodowej"
 • „ Ja też mogę - aktywni po 45 roku życia"
 • „ Samodzielność w poszukiwaniu pracy"
 • „ Moja firma - moja pasja". Warunki ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - informacja zawodowa grupowa
 • ,,Poznaj samego siebie - czyli co powinniśmy wiedzieć o sobie by skutecznie szukać zatrudnienia"
 • „Poznaj swoją wartość"
 • ,,Samopoznanie - klucz do planowania własnej kariery"
 • ,,Planowanie kariery zawodowej z elementami metody edukacyjnej"
 • ,,Budowanie poczucia własnej wartości"
 • ,,Chcę, mogę, potrafię" - kij i marchewka, czyli rozważania o motywacji
 • ,,Uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskiwanie ofert pracy"

OTK 2013

Referat Poradnictwa Zawodowego w ramach współpracy instytucjonalnej świadczy działania partnerskie szkołom średnim, zawodowym liceom ogólnokształcącym, uczelniom wyższym. W ramach tych działań prowadzimy spotkania z młodzieżą w celu ukierunkowania jej i wyznaczenia dalszej ścieżki zawodowej młodego człowieka. Spotkania prowadzone są w formie warsztatów z wykorzystaniem testów "Preferencji i predyspozycji zawodowych", informacji zawodowych "Rynek pracy", Zapotrzebowanie na zawody deficytowe i nadwyżkowe", "Zajęć z Przedsiębiorczości". W ubiegłym roku 2013 powyższymi działaniami objęliśmy 591 uczniów.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przystępuje do działań Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Referat Poradnictwa Zawodowego do działań w ramach OTK przyczynia się do promowania idei poradnictwa zawodowego, rozszerzania działań wybiegających poza Ustawę o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy poprzez kompleksowe podejście do tematyki planowania ścieżki kariery zawodowej już od najmłodszych lat. referat poradnictwa zawodowego już po raz piąty włączył się w działania OTK. Adresatami i docelowymi uczestnikami OTK byli wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego rozpoczęliśmy od najmłodszej grupy odbiorców. Zaplanowaliśmy szereg działań skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, między innymi warsztaty z doradcami zawodowymi, konkurs na prace plastyczne "Gdy dorosnę zostanę...." oraz "Ekoludek" a także możliwość odwiedzenia najróżniejszych miejsc pracy. W nasze działania włączyło się siedem przedszkoli z Kielc i powiatu kieleckiego. Wszystkie działania oraz ich efekty w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zostały zaprezentowane podczas uroczystej gali w październiku 2013 r. Wzięło w niej udział 300 dzieci.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę