Umawianie wizyt przez Internet - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Umawianie wizyt przez Internet

Aby zarezerwować termin do rejestracji BEZROBOTNYCH, należy kliknąć poniższy link, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Prosimy o zwrócenie uwagi na rodzaj rezerwacji w polu -  Umawiasz się na wizytę do: Rejestracja bezrobotnych

W wybranym dniu, co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą, należy odebrać w PUP Kielce bilet w punkcie INFORMACJI lub z terminala opcją POTWIERDZENIE PRZYBYCIA NA UMÓWIONĄ WIZYTĘ. Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji rejestracji.

Wizytę można również umówić bezpośrednio w Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

UWAGA !!!
Rezerwacja terminu do Rejestracji dotyczy wyłącznie bezrobotnych z terenu powiatu kieleckiego.

Do poprawnego działania witryny Rezerwacja terminu do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy On-lineniezbędne jest zainstalowanie Wirtualnej maszyny Javy w wersji nie starszej niż 1.5.0

Rezerwacja terminu do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracylink otworzy się w nowym oknie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie w systemie kolejkowym q-matic jest Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach z siedzibą przy ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce.

Informacja dla użytkownika serwisu :

1. Przekazany poprzez stronę internetową www.pupkielce.pl PESEL osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, przekazany do modułu systemu kolejkowego q-kalendarz, celem rezerwacji terminu wizyty posłuży do dokładniej identyfikacji osoby rezerwującej termin wizyty w Urzędzie. 
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
4. Osoba, która nie wyraża zgody na podanie numeru PESEL celem wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty może skorzystać z systemu kolejkowego q-matic bezpośrednio w siedzibie PUP w Kielcach z pominięciem modułu umawiania terminu wizyty q-kalendarz.
5. Wszelkie zmiany danych osobowych, ich usunięcie z rejestru systemu q-matic będą dokonywane tylko i wyłącznie na pisemny wniosek właściciela danych osobowych, złożony w siedzibie Urzędu w Kielcach przy ulicy Kolberga 4.

Pełne informacje o prawach i obowiązkach użytkowników serwisu zawarte są w regulaminie korzystania z systemu kolejkowego q-matic.

Załączniki
Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego droga elektroniczną

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę