Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że posiada środki na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla   osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. PUP będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (…)...

Przyjazny Urząd 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach po raz kolejny uhonorowany prestiżowym Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd" 12 lipca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej...

Komunikat

Informujemy, że w związku z bardzo wysoka efektywnością zatrudnieniową realizowanych programów, przyjmujemy wyłącznie wnioski na staż z gwarancją zatrudnienia. W chwili obecnej posiadamy środki na aktywizację zawodową osób po 30 roku życia:      - długotrwale bezrobotnych      - bezrobotnych posiadających, co...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak: DF-I.4021.13.5.2016.JW z dnia 11.05.2016r. otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu aktywizacji zawodowej...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak: DF-I.4021.13.7.2016.MG z dnia 09.06.2016r. otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 1. 878, 1 tys.  zł.  Środki te zostaną przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wstrzymanie przyjmowania wniosków

W związku z wykorzystaniem środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2016 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że z dniem 23.06.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o ww. dofinansowanie z KFS. ...

Projekt „Aktywny krok w przyszłość"

Załączniki Aktywny Krok w Przyszłość

Projekt Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej

Projekt "Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt "50+ Aktywna na rynku pracy"

Projekt "50+ Aktywna na rynku pracy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja - zmiany w drukach wniosków na wszystkie aktywne formy

Informujemy, że zmieniły się druki wniosków na wszystkie aktywne formy. Do 30.06.2016r. wnioski mogą być składane na dotychczas obowiązujących drukach. Od 1 lipca 2016r. będą obowiązywać wyłącznie nowe druki dostępne na stronie kielce.praca.gov.pl oraz w Punktach obsługi osób bezrobotnych. ...

Wyświetlanie 121 - 130 z 153 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę