Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach prowadzi nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Zapisy prowadzone będą w PUP Kielce – pok. nr 2 i 3 oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych.   ...

Uwaga

Z dniem 19 czerwca 2017 r. w związku ze zmianą tekstu jednolitego ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 24 kwietnia 2004 r. obowiązują nowe druki wniosków na wszystkie aktywne formy, które można pobrać ze strony www.kielce.praca.gov.pl   oraz w Punktach obsługi osób bezrobotnych. ...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach aktualnie realizuje programy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych

Informacja o projekcie

Załączniki Informacja o projekcie.pdf

Ważna informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Dotyczy osób, które otrzymały stypendium w 2016 lub 2017 roku. Szczegółowe wyjaśnienia w załączeniu. Załączniki Zalacznik 2 i 3 do pisma DRP.doc

Informacja o projekcie

„KWALIFIKACJE KU PRZYSZŁOŚCI – program zwiększania aktywności zawodowej osób bez pracy z województwa świętokrzyskiego powyżej 29 r.ż. w branżach metalowo – odlewniczej i zasobooszczędznym budownictwie" nr RPSW.10.02.01-26/0113/16-00 realizowanym w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 10.2 Działania...

Konkurs

Załączniki Regulamin konkursu.pdf Załącznik nr 1.docx Załącznik nr 2.docx

Trampolina do kariery – wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z dysfunkcją wzroku.   Adresatami zadania są: Osoby niewidome i niedowidzące z województwa świętokrzyskiego w wieku 18-65 lat, Członkowie rodzin, w których jest osoba niewidoma lub niedowidząca Co zyskają uczestnicy: Dostęp do bezpłatnych...

Informacja

W związku z tym, iż środki finansowe na 2017 r. zostały w całości zaangażowane, uprzejmie prosimy o nieskładanie wniosków na wszystkie aktywne formy. W tej chwili oczekujemy na środki finansowe z Rezerwy Ministra, niezwłocznie po ich otrzymaniu poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej. ...

XL POWIATOWE TARGI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Gmina Nowa Słupia zapraszają osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców na: XL POWIATOWE TARGI PRACY     9 czerwca 2017 r. w godzinach 12 00 - 14 00 w Hali Sportowej w Nowej Słupi, ul. Szkolna 10 ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 91 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę