Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
PO WER 2016

                                  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim  (II)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 – Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę