Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Aktualności

Lista aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że dysponuje środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w roku 2019 w tym m.in.: staże, dotacje, refundacje, prace interwencyjne, bony zasiedleniowe .

Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach ogłasza nabór na szkolenia grupowe od 14.01.2019 roku dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Zapisy prowadzone będą w PUP Kielce – pok. nr 2 i 3 oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych.   ...

PO WER 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od stycznia 2019 roku realizuje projekt pn: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (V)", współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z powyższym zapraszamy pracodawców z terenu powiatu kieleckiego do składania  nowych  wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.   Termin naboru wniosków –...

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

 • Adres: ul. Kolberga 4,  25-620 Kielce
 • Telefon: (41) 367-11-00
 • Fax: (41) 367-11-99
 • NIP: 959-08-29-453
 • REGON: 291149104
 • e-mail: kiki@praca.gov.pl
 • Powiat: kielecki
 • Województwo: świętokrzyskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę