Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Aktualności

Lista aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej wysokości 1.245.700,00 zł. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem  ustawicznym  pracowników i pracodawców zgodnych z ustalonymi priorytetami Ministra...

Projekt „Aktywny – mobilny na rynku pracy”

Projekt „Aktywny – mobilny na rynku pracy" realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Projekt zakłada wsparcie 48 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu województwa świętokrzyskiego spełniających kryteria grupy NEET...

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU "RYNEK PRACY PEŁEN SZANS!"

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rynek pracy pełen Szans!" Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Kiedy? 01.11.2016r. – 31.03.2018r....

Informacja

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje projekt pt.: „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie" Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy.   Grupa docelowa: - osoby powyżej 29 roku życia, - zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, - o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach ogłasza nabór na szkolenia grupowe od 23.01.2017 roku dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Zapisy prowadzone będą w PUP Kielce – pok. nr 2 i 3 oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych.   ...

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

 • Adres: ul. Kolberga 4,  25-620 Kielce
 • Telefon: (41) 367-11-00
 • Fax: (41) 367-11-99
 • NIP: 959-08-29-453
 • REGON: 291149104
 • e-mail: kiki@praca.gov.pl
 • Powiat: kielecki
 • Województwo: świętokrzyskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę