Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Aktualności

Lista aktualności

Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach prowadzi nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Zapisy prowadzone będą w PUP Kielce – pok. nr 2 i 3 oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych.   ...

Uwaga

Z dniem 19 czerwca 2017 r. w związku ze zmianą tekstu jednolitego ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 24 kwietnia 2004 r. obowiązują nowe druki wniosków na wszystkie aktywne formy, które można pobrać ze strony www.kielce.praca.gov.pl   oraz w Punktach obsługi osób bezrobotnych. ...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach aktualnie realizuje programy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych

Informacja o projekcie

Załączniki Informacja o projekcie.pdf

Ważna informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Dotyczy osób, które otrzymały stypendium w 2016 lub 2017 roku. Szczegółowe wyjaśnienia w załączeniu. Załączniki Zalacznik 2 i 3 do pisma DRP.doc

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

 • Adres: ul. Kolberga 4,  25-620 Kielce
 • Telefon: (41) 367-11-00
 • Fax: (41) 367-11-99
 • NIP: 959-08-29-453
 • REGON: 291149104
 • e-mail: kiki@praca.gov.pl
 • Powiat: kielecki
 • Województwo: świętokrzyskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę