Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Aktualności

Na skróty

Ten portlet został usunięty z serwera. Umieść go ponownie lub usuń go ze strony.

Lista aktualności

Informacja

                                                 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje,że  dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostajacych bez...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w 2017r. dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10. „Otwarty rynek pracy" Działanie 10.1 – Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz...

Informacja

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. środki przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy wynoszą 22 000 zł .

Informacja

Informujemy, że umowy zawarte w ramach refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia w roku 2016 , w całości zaangażowały limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w roku 2017. W związku z powyższym nowe wnioski nie będą przyjmowane. ...

Projekt „Łączymy skarby”

Zwiększamy Twoje szanse na zatrudnienie – trwa rekrutacja do projektu „Łączymy skarby"   Projekt "Łączymy skarby" jest realizowany przez Zespół Projektowy Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Sp.j. z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości.   Celem jest zwiększenie możliwości...

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

Ten portlet został usunięty z serwera. Umieść go ponownie lub usuń go ze strony.
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

 • Adres: ul. Kolberga 4,  25-620 Kielce
 • Telefon: (41) 367-11-00
 • Fax: (41) 367-11-99
 • NIP: 959-08-29-453
 • REGON: 291149104
 • e-mail: kiki@praca.gov.pl
 • Powiat: kielecki
 • Województwo: świętokrzyskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę