Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Aktualności

Lista aktualności

Zatrudnianie Cudzoziemców - informacja

  Uwaga z dniem 01.01.2018 r. weszły w życie zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Zmiany w procedurze składania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz nowe zezwolenia na pracę sezonową. Informacje o zmianach znajdziecie Państwo w poniższych rozporządzeniach: ...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od stycznia 2018 r. nie będzie prowadzony nabór wniosków dotyczących refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. ...

Informacja

            P owiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że aktualnie dysponuje jedynie środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia z niżej wymienionych grup bezrobotnych: - kobiety - długotrwale bezrobotni -...

Kampania - Czad i ogień obudź czujność

http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu https://mswia.gov.pl/pl/tagi/1972,Czad-i-ogien-Obudz-czujnosc.html Załączniki Ulotka_Czad i Ogień_2016_2017.pdf

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

 • Adres: ul. Kolberga 4,  25-620 Kielce
 • Telefon: (41) 367-11-00
 • Fax: (41) 367-11-99
 • NIP: 959-08-29-453
 • REGON: 291149104
 • e-mail: kiki@praca.gov.pl
 • Powiat: kielecki
 • Województwo: świętokrzyskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę