Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach


Kierownictwo Urzędu Pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH

  • Małgorzata Stanioch
    tel: (41) 367-11-07
    pokój 105

Z-ca DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH

  • tel: (41) 367-11-07
    pokój 105

POZOSTAŁE STANOWISKA KIEROWNICZE

Funkcja: Imię i Nazwisko: Telefon: Pokój
Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr Jacek Paszowski (41) 367-11-17 105
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Izabela Necel (41) 367-11-15 103
Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Dariusz Moćko (41) 367-11-13 101
Kierownik Referatu Administracji Siecią Komputerową Cezary Kupis (41) 367-11-20 132
Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Joanna Szymańska-Wolicka (41) 367-11-80 104
Kierownik Wydziału Centrum Rejestracji i Ewidencji Beata Zych (41) 367-11-37 27
Kierownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Izabela Paszowska (41) 367-11-74 12
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Barbara Kroczek (41) 367-16-18 19
Z-ca Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej Grażyna Cygan (41) 367-11-58 130
Kierownik Referatu Obsługi Aktywnych Form Bezrobotnych Anna Lech (41) 367-16-46 16
Kierownik Referatu ds. Wspierania Przedsiębiorczości Katarzyna Banasik (41) 367-11-53 16
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy Michał Gaweł (41) 367-11-54 114
Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego Marcin Świercz (41) 367-16-27 126
Zastępca Kierownika Wydziału Centrum Rejestracji i Ewidencji Anna Piotrowska (41) 367-11-55 25
Kierownik Referatu Realizacji Szkoleń Zofia Sala (41) 367-16-11 1
Kierownik Wydziału Programowania i Monitoringu Monika Paszowska (41) 367-11-32 128
Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Krzysztof Bieniek (41) 367-11-71 119
Radca Prawny Tomasz Próchnicki (41) 367-11-06 126A
Inspektor Ochrony Danych Beata Dybka (41) 367-11-77 129
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej Alicja Kupis (41) 367-11-41 129
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ Tadeusz Miska (41) 367-11-19 120
 
 

Sonda

Głosuj w ankiecie: "Jak oceniasz nową stronę PUP Kielce?"
% Głosy
100 3
a. Wysoko :-)
0 0
b. Średnio :-|
0 0
c. Nisko :-(

Razem głosów: 3

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę